Termes i Condicions d’Ús

AVÍS LEGAL

 1. OBJECTE

El present avís legal regula l’ús i ús del lloc web https://www.carinsa.com/, titularitat de CREACIONES AROMATICAS INDUSTRIALES, S.A. (d’ara endavant, EL PROPIETARI DE LA WEB).

La navegació pel lloc web del PROPIETARI DE LA WEB atribueix la condició d’USUARI de la mateixa i comporta l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions publicades en aquest avís legal, advertint que aquestes condicions podran ser modificades sense notificació prèvia per part del PROPIETARI DE LA WEB , en aquest cas es publicarà i notificarà amb la màximes antelació possible.

Per tant, és recomanable llegir atentament el seu contingut si desitja accedir i fer ús de la informació i serveis oferts des d’aquest lloc web.

L’usuari, a més, es compromet a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal, i respondrà davant EL PROPIETARI DE LA WEB o davant de tercers, dels danys i perjudicis que es puguin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Qualsevol ús diferent de l’autoritzat està expressament prohibit, podent el PROPIETARI DE LA WEB denegar o retirar l’accés i la utilització en qualsevol moment.

 1. IDENTIFICACIÓ

EL PROPIETARI DE LA WEB, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informa que:

 • La seva denominació social és: CREACIONES AROMATICAS INDUSTRIALES, S.A.
 • El seu CIF és: A60402989
 • Su domicilio social está en: CL JOAQUIM CUATRECASAS I ARUMÍ, 2 (P.I. CAN LLOBET) – 08192 – SANT QUIRZE DEL VALLÈS – BARCELONA
 • Registre Mercantil de BARCELONA Tom 40945, Foli 95, Secció 8, Full B-102986.
 1. COMUNICACIONS

Per comunicar-nos amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

 • Telèfon: 9371232333
 • Correu electrònic: carinsa@carinsa.com

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i PROPIETARI DE LA WEB es consideraran eficaços, a tots els efectes, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels esmentats anteriorment.

 1. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

El lloc web i els seus serveis són de lliure accés i gratuïts. No obstant això, PROPIETARI DE LA WEB podrà condicionar la utilització d’alguns dels serveis oferts en el seu lloc web al previ emplenament del corresponent formulari.

L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui al PROPIETARI DE LA WEB i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis del PROPIETARI DE LA WEB i a no utilitzar-los per, entre d’altres:

 1. Difondre delictes, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
 2. Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar accions que puguin alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics del PROPIETARI DE LA WEB o de tercers; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu de recursos informàtics a través dels quals PROPIETARI DE LA WEB presta els seus serveis.
 3. Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics del PROPIETARI DE LA WEB o de tercers i, si escau, extreure informació.
 4. Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació del PROPIETARI DE LA WEB o de tercers.
 5. Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.
 6. Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, o qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
 7. Recopilar dades amb finalitat publicitària i d’enviament de publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense la seva prèvia sol·licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat pertany al PROPIETARI DE LA WEB, sense que pugui entendre cedit a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixs més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús de la web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin en servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el lloc web són propietat del PROPIETARI DE LA WEB, sense que pugui entendre que l’ús o accés a la mateixa atribueixi a l’usuari cap dret sobre els mateixs.

Queda prohibida la distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació.

L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre EL PROPIETARI DE LA WEB i el propietari de la pàgina web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part del PROPIETARI DE LA WEB dels seus continguts o serveis.

PROPIETARI DE LA WEB no es fa responsable de l’ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les accions que realitzi en base als mateixs.

          4.1 EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT EN L’ACCÉS I ÚS

El contingut d’aquest lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva integritat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a una finalitat específica.

PROPIETARI DE LA WEB exclou, en la mesura permesa per la llei, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

 1. La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, integritat i / o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als quals s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis oferts.
 2. La presència de virus o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
 3. L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a títol enugulleix, TITULAR DE LA WEB no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, PROPIETARI DE LA WEB declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es troba fora d’aquest lloc web i no és gestionada directament pel nostre webmaster.  La funció dels links que apareixen en aquest lloc web és exclusivament la d’informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. PROPIETARI DE LA WEB no garanteix ni es fa responsable del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, per la qual cosa no serà responsable del resultat obtingut. PROPIETARI DE LA WEB no es fa responsable de l’establiment d’hipervincles per part de tercers.

          4.2 PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de l’ús de qualsevol contingut i / o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d’enviar una notificació al PROPIETARI DE LA WEB identificant-se degudament i especificant les suposades infraccions.

          4.3 PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment en els diaris oficials de les Administracions Públiques, que constitueixen l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web s’ha d’entendre com una guia sense finalitats de validesa legal.

 1. LEGISLACIÓ APLICABLE

Les presents condicions es regiran per la legislació espanyola vigent.

L’idioma utilitzat serà el castellà.