Termes i Condicions d’Ús

Termes i Condicions d’ Ús

 

1. Propietat

La responsabilitat d´aquest web recau en: Creaciones Aromáticas Industriales S.A. (d´ara endavant « Grup Carinsa ») amb adreça per aquests efectes a : Pol. Ind. Can Llobet C/J. Cuatrecasas i Arumí 2 (08192) Sant Quirze del Vallès, Barcelona (Spain), número de CIF: A60402989

Telèfon: +34 93 712 32 33 y E.mail: info@carinsa.com

L´ús del web atribueix la condició d´usuari del mateix, i amb això accepteu els termes i condicions que us detallem a continuació. El web s´entén com a http… ) i/o els subdominis del mateix domini.

 

2. Enllaços Externs

Pot ésser que el web del Grup Carinsa enllaci cap a d´altres webs que puguin tenir continguts propis o de tercers.

No obstant, el Grup Carinsa no exerceix cap tipus de control sobre aquests llocs ni sobre els seus continguts, ni els seus enllaços, que en realitat estan o haurien d´estar subjectes als seus propis termes i condicions. Tampoc assumeix possibles enllaços a tercers d´aquests llocs i/o problemes de seguretat que puguin tenir.

 

3. Propietat Intel-lectual i Industrial

El Grup Carinsa és el Titular o Llicenciatari de tots els drets de propietat Intel-lectual i industrial del seu web així com dels elements continguts en el mateix.

Per aquest motiu, queda expressament prohibida la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació de la totalitat o de part dels continguts d´aquest web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per a qualsevol mitjà tècnic, sense l´autorització del Grup Carinsa.

Alguns continguts multimèdia poden no ser creació pròpia i estar visibles en el web propietat del Grup Carinsa, aquests continguts poden ser Enllaços externs (veieu el punt 2 dels Termes i condicions d´ús) o poden estar sota llicències GNU o Creative Commons per la que es disposa d´autorització d´ús.

En qualsevol cas, els continguts del blog (Noticies) estan subjectes a una llicència Creative Commons Reconocimiento – Compartir Igual – 4.0  el que permet a l´usuari compartir les noticies i/o articles del web.

 

4. Protecció de Dades

El Grup Carinsa acompleix amb les directrius de la Llei Orgànica …..del 13 de Desembre de la Protecció de Dades de Caràcter Personal així com de la seva normativa de desenvolupament.

En aquest sentit garanteix un correcte ús i tractament de les dades personals que recopila l´usuari, principalment a través dels comentaris, els e-mails de contacte i dades que es recopilen automàticament com l´IP. Aquestes dades es tracten únicament a efectes de control estadístic, prestació de servei sol-licitat i resposta a les consultes realitzades.

L´usuari pot exercitar els seus drets d´accés, rectificació, cancel-lació i oposició sobre les seves dades personals mitjançant correu postal a: Pol. Ind. Can Llobet C/J. Cuatrecasas i Arumí 2 (08192) Sant Quirze del Vallès, Barcelona (Spain) o mediante correu electrònic a: info@carinsa.com

L´usuari haurà d´indicar el seu Nom i Cognoms a més d´una fotocòpia del DNI.

En aquest Link trobareu exemples :

 

5. Responsabilitat

Fins on ho permeti la llei, el Grup Carinsa no es fa responsable de a) errors u omissions en els continguts; b) falta de disponibilitat del web o ; c) la transmissió de programes maliciosos en els continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

 

6. Modificacions

El Grup Carinsa es reserva el dret a efectuar sense avís previ, les modificacions que consideri oportunes al seu web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la que aquests estan presentats.

Per altre banda, aquestes condicions poden canviar en qualsevol moment. Les modificacions entraran en vigor des del moment de la seva publicació i /o correcció i/o possible integració del contingut i/o eliminació.

 

7. Cookies

Consulteu la nostra  Política de Cookies per saber l´ús que en fem d´elles.

 

8. ISO y certificat de Qualitat

El Grup Carinsa disposa del Certificat de qualitat ISO 9001:2008 segons les Normatives Internacionals, aquest certificat està al dia i en període vigent. També disposem d´altres certificats com UNE166002:2014 FSSC22000 y ISO22716:2007 tots ells al dia i en període vigent.

 

9. Legislació aplicable, solució de qüestions controvertides y fòrum competent

L´ús del Web es regirà per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o guardi relació amb l´ús del Web, serà sotmès a la jurisdicció no exclusiva dels Jutjats i Tribunals del municipi social del Titular, a menys que la normativa vigent o el codi de conducta n´estableixi un de diferent.