Monthly Archives - juliol 2018

Grup Carinsa, a l’avantguarda de la nutrigenòmica a Europa

Gràcies a la seva participació en un ambiciós projecte H2020 de la UE, Grup Carinsa es posiciona com un actor estratègic en nutrició especialitzada.

Dimecres, 11/07/2018. Sant Quirze del Vallès (Barcelona).

Grup Carinsa participarà al projecte PREVENTOMICS, sobre nutrició personalitzada, que recentment ha rebut una important subvenció en el marc d’Horitzó 2020 (H2020), el programa de recerca i innovació més ambiciós que ha posat en marxa la Unió Europea i que està dotat amb 80.000 milions d’euros que es repartiran durant el període 2014-2020.

PREVENTOMICS és un projecte coordinat i liderat per Eurecat, Centre Tecnològic de Catalunya. Amb aquesta participació, Grup Carinsa se situa com a soci estratègic d’un consorci internacional format per organitzacions de Regne Unit, Alemanya, Països Baixos, Polònia, Itàlia i Dinamarca. Alguns dels socis més destacats del consorci són University of Southampton, Institute of Communication and Computer Systems o Erasmus Universiteit Rotterdam.

El paper de Carinsa se centrarà en la recerca dels ingredients funcionals per a nutrició especialitzada, activitat que posicionarà el grup català com a organització de referència en aquesta matèria a nivell mundial. Les sinèrgies amb altres actors claus del sector permetran la seva penetració al camp de la nutrigenòmica, possibilitant la introducció en el mercat de tecnologia de vanguàrdia i incrementant la possibilitat de participació en nous projectes de R+D+i cada vegada més disruptius en aquesta i d’altres matèries.

PREVENTOMICS té com a objectiu principal millorar la salut de les persones mitjançant plans de nutrició personalitzats en forma de consells dietètics per a l’usuari, que es generaran automàticament i s’enviaran eficientment mitjançant l’ús de les TIC (Tecnologies de la Informació i les Comunicacions). Amb aquesta finalitat, es combinaran les característiques fenotípiques de cada individu (és a dir, trets tant físics com conductuals) amb el seu genotip, estil de vida, estat de salut, preferències i estat fisiològic. El projecte ha rebut una subvenció de gairebé vuit milions d’euros i s’allargarà durant tres anys.

Primer projecte bilateral de R+D+i amb Algèria

Més enllà de la participació a PREVENTOMICS, la projecció internacional de Grup Carinsa en matèria de Recerca i tecnologies disruptives traspassa les fronteres europees. La companyia catalana ha aconseguit recentment una important ajuda de CDTI (Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial) per al seu primer projecte bilateral de R+D+i amb Algèria, BIOLACT.

Junt amb Safilait (empresa làctia) i Bioqual Innataa (laboratori de recerca en biotecnologia y qualitat dels aliments) estan investigant diferents productes lactis fermentats tradicionals del país africà amb l’objectiu d’ampliar la cartera de probiòtics de Carinsa per a incorporar-los en matrius càrnies curades que poden aportar funcionalitat tecnològica i/o probiòtica.

Sobre Grup Carinsa

Grup Carinsa és un grup industrial català multinacional de companyies que, des de fa 25 anys, es dediquen a desenvolupar, fabricar i comercialitzar aromes, ingredients funcionals i solucions tecnològiques per a alimentació humana i animal; així com fragàncies per a perfumeria i cosmètica.

L’estratègia empresarial de Carinsa es basa en tres grans pilars: la internacionalització, la diversificació especialitzada i la R+D+i, en la qual cada any inverteix fins a un 20% dels beneficis. Carinsa està present en 4 dels 5 continents i els seus productes es comercialitzen a més de 50 mercats internacionals.

El 2017 la facturació del Grup va assolir els 44 milions d’euros, un 10% més que en l’exercici anterior.